เช่าเครน - รถเครน - เช่าเครน - รถเครน  - เช่าเครน - รถเครน
เช่า รถเครน บริการเช่ารถเครน เช่ารถเครน เช่าเครน ให้เช่าเครน รถเครน บริการเช่ารถเครน เช่ารถเครน 
เช่า รถเครน บริการเช่ารถเครน เช่ารถเครน เช่าเครน ให้เช่าเครน รถเครน บริการเช่ารถเครน เช่ารถเครน 
เช่า รถเครน บริการเช่ารถเครน เช่ารถเครน เช่าเครน ให้เช่าเครน รถเครน บริการเช่ารถเครน เช่ารถเครน 
เช่า รถเครน บริการเช่ารถเครน เช่ารถเครน เช่าเครน ให้เช่าเครน รถเครน บริการเช่ารถเครน เช่ารถเครน 
เช่า รถเครน บริการเช่ารถเครน เช่ารถเครน เช่าเครน ให้เช่าเครน รถเครน บริการเช่ารถเครน เช่ารถเครน บริษัท เอ-มูฟวิ่ง จำกัด คือ บริษัทในเครือของ บริษัท แสงอรุณเครน เซอร์วิส จำกัด
ซึ่งเรามีประสบการณ์ ในการทำงานในด้านงานเครนมามากกว่า 30 ปี
บริการให้เช่าเครนขนาด 8-300 ตัน รถบรรทุกติดเครน 5-8 ตัน รถโฟล์คลิฟท์ 3-25 ตัน รถเทเลอร์
โลเบ็ด รถกระเช้า บูมลิฟท์ เป็นต้น
เครื่องจักรผ่านการตรวจโดยวิศวกรถูกต้องตามกฏหมาย มีเอกสารใบ ปจ.2  
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานยกและเคลื่อนย้ายได้มาตรฐาน และพนักงานผ่านการอบรมการการบังคับปั้นจั่นตามกฏหมาย
สามารถประสานงานกับลูกค้าได้อย่างดี และจัดทำการวางแผนการยก (lifting plan) โดยวิศวกรและทีมงานที่มีประสบการณ์
ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเรียกใช้บริการมืออาชีพจากเราตลอดมา


" ทำงานด้วยความปลอดภัย ใส่ใจในบริการ "

" Work with safety and services care "พนักงานขับรถ

         พนักงานขับรถทุกคนของ  a-moving  ขนส่งเราคัดเลือกผู้มีประสบการณ์และอุปนิสัยที่สุขุมรอบคอบเพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสม กับประเภทของรถบรรทุก เพื่อที่จะมาให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน โดยคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของพนักงานขับรถนั้นจะ ต้องไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล ตลอดจนสารเสพติดทุกชนิดโดยเด็ดขาด, โดยพนักงานขับรถจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงอันที่จะก่อให้เกิดอันตรายระหว่าง ขับขี่ยานพาหนะ ต้องมีความสุภาพอ่อนน้อม และที่สำคัญคือ จะต้องมีใบอนุญาติขับขี่ยานพาหนะชนิดที่ 2 อย่างถูกต้องซึ่งแสดงถึงความรู้และความสามารถในการขับขี่โดยผ่านมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก และมีความรับผิดชอบงานบริการขับขี่ยานพาหนะเพื่อนำพาสินค้าของทุกๆท่าน ไปยังจุดหมายโดยปลอดภัย

         a-moving ขนส่งจัดให้มีการอบรมพนักงานขับรถทุกคน ประจำทุกสัปดาห์เพื่อทบทวนปัญหาและหาจุดบกพร่องในการปฏิบัติงาน และหาวิธีแก้ไขโดยทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งจะทำให้พนักงานขับรถทุกคน ตระหนักถึงภาระ กิจรับส่งสินค้าซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบระหว่างปฏิบัติงาน และให้ผลงานบริการออกมาที่ดีที่สุดยิ่งขึ้นตลอดไป
รายละเอียด เกี่ยวกับบริการของเรา

ข้อมูลประเภทการเช่า ความปลอดภัยและวิธีชำระเงินค่าบริการ
ผลงานของเรา
เว็บสำเร็จรูป
×